Uudised

Koolitranspordist ja õppetöö korraldusest 30. august maikenmardisalu


Head peagi algavat õppeaastat!
Saadan info vallabussi ja uue maakonnaliini Haaslava-Sillaotsa-Haaslava suunal ning tundide ajad. Söögivahetundide pikkused on muudetud, et kõik õpilased mahuksid sööma.

Kuni ehitustööde lõppemiseni jääb ehitustsoon samaks nagu kevadel. Seega sissepääsud koolimajja on õpilastel nii, nagu klassijuhataja informeerinud on.
Õpilased viibivad vahetundides siseõues või staadionil. Jalgrattahoidjad on spordihoone ukse juures.
Lapsevanematel palume parkida spordihoone poolsesse parklasse ning olla tähelepanelik kaasliiklejate suhtes.

 

 


        

 

Head peagi algavat õppeaastat!
Saadan info vallabussi ja uue maakonnaliini Haaslava-Sillaotsa-Haaslava suunal ning tundide ajad. Söögivahetundide pikkused on muudetud, et kõik õpilased mahuksid sööma.

Kuni ehitustööde lõppemiseni jääb ehitustsoon samaks nagu kevadel. Seega sissepääsud koolimajja on õpilastel nii, nagu klassijuhataja informeerinud on.
Õpilased viibivad vahetundides siseõues või staadionil. Jalgrattahoidjad on spordihoone ukse juures.
Lapsevanematel palume parkida spordihoone poolsesse parklasse ning olla tähelepanelik kaasliiklejate suhtes.