Õppetöö

Õppetöö korraldus


Trimestrid 2019/2020. õppeaastal

I trimester 01.09.2019 – 22.11.2019 – 11 nädalat
II trimester 25.11.2019 – 21.02.2020 – 11 nädalat
III trimester 02.03.2020 – 09.06.2020 – 14 nädalat

Vaheajad 2019/2020. õppeaastal

I vaheaeg 21.–27. oktoober 2019
II vaheaeg 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020
III vaheaeg 24. veebruar – 1. märts 2020
IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 20. aprill – 26. aprill 2020
V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 10. juuni – 31. august 2020

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2019/2020. õppeaastal:

• eesti keel: 1. juunil 2020
• matemaatika: 4. juunil 2020
• valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 10. juunil 2020
• valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 10.–11. juuni 2020

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

2019/2020. õppeaasta tasemetööd ja nende toimumisajad:

• 4. klassi õpilastele (elektrooniliselt): loodusvaldkond: 1.–2. oktoober 2019
• 3. klassi õpilastele (paberil): eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles: 12. mai 2020
• 7. klassi õpilastele (elektrooniliselt): loodusvaldkond: 24.–25. september 2019
• 6. klassi õpilastele (elektrooniliselt): eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena: 13. mai 2020

 

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele
 

Trimestrid 2019/2020. õppeaastal

I trimester 01.09.2019 – 22.11.2019 – 11 nädalat
II trimester 25.11.2019 – 21.02.2020 – 11 nädalat
III trimester 02.03.2020 – 09.06.2020 – 14 nädalat

Vaheajad 2019/2020. õppeaastal

I vaheaeg 21.–27. oktoober 2019
II vaheaeg 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020
III vaheaeg 24. veebruar – 1. märts 2020
IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 20. aprill – 26. aprill 2020
V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 10. juuni – 31. august 2020

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2019/2020. õppeaastal:

• eesti keel: 1. juunil 2020
• matemaatika: 4. juunil 2020
• valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 10. juunil 2020
• valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 10.–11. juuni 2020

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

2019/2020. õppeaasta tasemetööd ja nende toimumisajad:

• 4. klassi õpilastele (elektrooniliselt): loodusvaldkond: 1.–2. oktoober 2019
• 3. klassi õpilastele (paberil): eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles: 12. mai 2020
• 7. klassi õpilastele (elektrooniliselt): loodusvaldkond: 24.–25. september 2019
• 6. klassi õpilastele (elektrooniliselt): eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena: 13. mai 2020

 

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele