Kool

Õppetöö korraldus


Trimestrid 2021/2022. õppeaastal

I trimester 1.september–26.november 2021
II trimester 29.november 2020–18.märts 2022
III trimester 21.märts–13.juuni 2022

Vaheajad 2021/2022. õppeaastal

I vaheaeg 25.–31. oktoober 2021;
II vaheaeg 23. detsember 2021 – 9. jaanuar 2022;
III vaheaeg 28. veebruar – 6. märts 2022;
IV vaheaeg 25. aprill – 1. mai 2022;
V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2022.

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2021/2022. õppeaastal

• eesti keel (kirjalik): 30. mai 2022
• matemaatika (kirjalik): 6. juuni 2022
• valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 14. juuni 2022
• valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline):  14.–15. juuni 2022

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

Tasemetööd 2021/2022. õppeaastal

4. klassi tasemetööd:

 • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021;
 • eesti keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021.

 

7. klassi tasemetööd:

 • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021;
 • eesti keel (kirjalik) – 30. september 2021; 1. oktoober 2021;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021;
 • inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021;
 • inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021.

 

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele
 

Trimestrid 2021/2022. õppeaastal

I trimester 1.september–26.november 2021
II trimester 29.november 2020–18.märts 2022
III trimester 21.märts–13.juuni 2022

Vaheajad 2021/2022. õppeaastal

I vaheaeg 25.–31. oktoober 2021;
II vaheaeg 23. detsember 2021 – 9. jaanuar 2022;
III vaheaeg 28. veebruar – 6. märts 2022;
IV vaheaeg 25. aprill – 1. mai 2022;
V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2022.

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2021/2022. õppeaastal

• eesti keel (kirjalik): 30. mai 2022
• matemaatika (kirjalik): 6. juuni 2022
• valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 14. juuni 2022
• valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline):  14.–15. juuni 2022

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

Tasemetööd 2021/2022. õppeaastal

4. klassi tasemetööd:

 • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021;
 • eesti keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021.

 

7. klassi tasemetööd:

 • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021;
 • eesti keel (kirjalik) – 30. september 2021; 1. oktoober 2021;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021;
 • inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021;
 • inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021.

 

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele