Koolielu

Toitlustamine


Kooli menüü 3.-7.juuni

 

Söögivahetunnid

2. TUND

1. söögivahetund (1.-3. klass)

3. TUND

2. söögivahetund (4.-6. klass)

4. TUND

3. söögivahetund (7.-9. klass)

5. TUND

pikapäevarühma söögivahetund (1.-3. klass)

6. TUND

pikapäevarühma söögivahetund (4.-9. klass)

7. TUND

9.35 –10.20

10.20 – 10.50

10.50 – 11.35

11.35 – 11.50

11.50 – 12.35

12.35 – 12.50

12.50 – 13.35

13.35 – 13.45

13.45 – 14.30

14.30 – 14.40

14.40 – 15.25

 

Toidupäeva maksumus käskkiri nr 1-2/20

2. TUND

1. söögivahetund (1.-3. klass)

3. TUND

2. söögivahetund (4.-6. klass)

4. TUND

3. söögivahetund (7.-9. klass)

5. TUND

pikapäevarühma söögivahetund (1.-3. klass)

6. TUND

pikapäevarühma söögivahetund (4.-9. klass)

7. TUND

9.35 –10.20

10.20 – 10.50

10.50 – 11.35

11.35 – 11.50

11.50 – 12.35

12.35 – 12.50

12.50 – 13.35

13.35 – 13.45

13.45 – 14.30

14.30 – 14.40

14.40 – 15.25