Meie koolist

Erasmus+


Mis on Erasmus+?

Erasmus+ on Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetusprogramm.

Ajavahemikku 2021–2027 hõlmavas programmis pööratakse palju tähelepanu sotsiaalsele kaasatusele, rohe- ja digipöördele ning noorte osalemise edendamisele demokraatlikus elus.

Selle kaudu toetatakse Euroopa haridusruumis, digiõppe tegevuskavas ja Euroopa oskuste tegevuskavas sätestatud prioriteete ja tegevusi.

 

Erasmus+ Sillaotsa Koolis

Digi Classrooms ERASMUS+

Projekti eesmärk on peamiselt vähendada sõltuvust teatud reaalsest ja konkreetsest füüsilisest asukohast õpilaste juhendamisel ja õpetamisel nagu näiteks pandeemia ajal.
Soovime muuta klassikalised hariduskeskkonnad atraktiivseks ja nauditavaks digitaalsete platvormide kaudu, kus õpilased saavad õppida rikkaliku stiimuliga ja inspireeriva sisuga tundides.
Arvame, et koolid peaksid olema sotsialiseerumise, maailma kultuuri, moraalsete ja eetiliste väärtuste õppimise kohad.

Teisest küljest pakub tänapäeva tehnoloogia suurepäraseid tööriistu, mis paneb meid küsima, miks me ei kasuta neid maksimaalset ära. Tehnoloogia aitab meil õpetada aineid lühema ajaga ja väiksema vaevaga.
Seetõttu tahame luua veebipõhiseid klassiruume, mis sisaldavad teoreetilist teavet, visuaalseid materjale ja kuulamismaterjale. Me kasutame neid harjutusi, aruteluvorme, diagramme ja muid materjale, et muuta õppimist lihtsamaks.
Selline sisu on õpilastele alati kättesaadav, kui nad soovivad rohkem teada saada ja oma teadmisi kinnitada.

Kaasates õpetajaid, lapsevanemaid ja õpilasi, rakendame vajalikke ettevaatusabinõusid, et vältida nende platvormide väärkasutust ning hoida õpilaste tervist.
Kõik õpetajad, koolitöötajad ja lapsevanemad registreerivad end nendesse veebiklassidesse ning osalevad aktiivselt õppe- ja õpetamisprotsessis.
Protsessi jälgimine on kõigi jaoks lihtsam ja õpetajad saavad rohkem abi ka vanematelt, kuna nad näevad tulemusi ja ülesandeid samal ajal kui ka õpilased ja õpetajad.

Õpetajatele ja õpilastele õpetatakse, kuidas kasutada veebilehti nii, et ära hoida kiusamist ning digisõltuvust.
Meie projektikoosolekute teise osa eesmärk on parandada meie osalejate veebilehtede kasutamise harjumusi nii, et see aitaks paremini õppida.
Meil on plaanis õpetajate koolitus, mille eesmärk on arendada nende digioskusi ja julgustada neid hiljem kasutama veebiklasside võimalusi.
Meil on ka viis erineva teemaga õppe- ja õpetamistegevust, mille eesmärk on arendada nii õpetajate kui ka õpilaste digipädevusi ja -oskusi meie partnerite koolides.

 

Tunneme üksteist erinevate projektide ja eTwinningu kaudu. Oleme sarnaseid projekte varem ellu viinud ja meil kõigil on erinevad kogemused digiklassidega, mida saame omavahel jagada. Nüüd tahame kõiki oma kogemusi ühendada ja integreerida ning üksteiselt veelgi rohkem õppida.

Meie projekti eesmärgid on:

 • arendada õpetajate digipädevust, et nad saaksid digivahendeid kasutades õppeprotsessi panustada
 • õpetada õpetajaid looma veebiklassiruume ning lisama nendele platvormidele vanemaid ja õpilasi
 • julgustada õpetajaid veebiklassiruumide tegemisel ja nende sisu loomisel
 • võimaldavad õpetajatel ületada oma hirmud veebiklassiruumide ja digitaalsete materjalide ees
 • näidata õpetajatele, kuidas veebis praktilisi materjale ette valmistada
 • õpetada õpetajaid kuidas teha digitaalseid esitlusi, töölehti ja muid materjale platvormidel, kuhu pääseb igal ajal
 • säästa õpetaja aega uute materjalide ettevalmistamisel
 • võimaldab õpetajatel ja vanematel õpilase õppeprotsessi koheselt jälgida
 • kaasata vanemaid rohkem õppeprotsessi ja saada nendelt tuge

Meie osalejad on 12-17aastased õpilased, õpetajad, lapsevanemad ning meie eesmärk on saada abi kohalikelt organisatsioonidelt ja ülikoolidelt. Kõik meie osalejad soovivad oma digioskusi arendada.
Nad viivad projekti läbi ja õpivad tegevustest. Kokku on meil umbes 2500 õpilast, 5000 lapsevanemat ja 180 õpetajat.

Meil on 2 erinevat tegevust: riikidevahelised õppetegevused ja koolides toimuvad  tegevused.
Tegevuste eesmärk on hariduse digitaliseerimise teadlikkuse tõstmine, juhendamine, õpetamine ja kaasamine. Iga meie tegevuse eesmärk on õpetada osalejaid veebiplatvormi kaudu ja julgustada neid platvorme hiljem regulaarselt kasutama.
Meie tegevuse eesmärk on vähendada õpetajate, õpilaste ja lastevanemate hirme tehnoloogia kasutamise ees. Paljud arvavad, et digitaalsete platvormide kasutamine on liiga keeruline.
See projekt viiakse läbi koolides ning igast koolist osaleb projekti rahvusvahelises juhtimises üks koordinaator.
Kooli projektimeeskond kohtub kord kuus, et protsessi hinnata. Meie koordinaator on Eestis ja meil on oma ajakava paika pandud.
Koordinaatorid hoolitsevad selle eest, et kõik ülesanded ja tegevused saaksid tehtud õigeaegselt ning nad jagavad tulemusWhatsappi/Facebooki gruppide kaudu ja  meie projekti veebisaidil ning eTwinningu platvormil.

 

Erasmus+ 2017-2019 "We School Europe"

 

Mis on Erasmus+?

Erasmus+ on Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetusprogramm.

Ajavahemikku 2021–2027 hõlmavas programmis pööratakse palju tähelepanu sotsiaalsele kaasatusele, rohe- ja digipöördele ning noorte osalemise edendamisele demokraatlikus elus.

Selle kaudu toetatakse Euroopa haridusruumis, digiõppe tegevuskavas ja Euroopa oskuste tegevuskavas sätestatud prioriteete ja tegevusi.

 

Erasmus+ Sillaotsa Koolis

Digi Classrooms ERASMUS+

Projekti eesmärk on peamiselt vähendada sõltuvust teatud reaalsest ja konkreetsest füüsilisest asukohast õpilaste juhendamisel ja õpetamisel nagu näiteks pandeemia ajal.
Soovime muuta klassikalised hariduskeskkonnad atraktiivseks ja nauditavaks digitaalsete platvormide kaudu, kus õpilased saavad õppida rikkaliku stiimuliga ja inspireeriva sisuga tundides.
Arvame, et koolid peaksid olema sotsialiseerumise, maailma kultuuri, moraalsete ja eetiliste väärtuste õppimise kohad.

Teisest küljest pakub tänapäeva tehnoloogia suurepäraseid tööriistu, mis paneb meid küsima, miks me ei kasuta neid maksimaalset ära. Tehnoloogia aitab meil õpetada aineid lühema ajaga ja väiksema vaevaga.
Seetõttu tahame luua veebipõhiseid klassiruume, mis sisaldavad teoreetilist teavet, visuaalseid materjale ja kuulamismaterjale. Me kasutame neid harjutusi, aruteluvorme, diagramme ja muid materjale, et muuta õppimist lihtsamaks.
Selline sisu on õpilastele alati kättesaadav, kui nad soovivad rohkem teada saada ja oma teadmisi kinnitada.

Kaasates õpetajaid, lapsevanemaid ja õpilasi, rakendame vajalikke ettevaatusabinõusid, et vältida nende platvormide väärkasutust ning hoida õpilaste tervist.
Kõik õpetajad, koolitöötajad ja lapsevanemad registreerivad end nendesse veebiklassidesse ning osalevad aktiivselt õppe- ja õpetamisprotsessis.
Protsessi jälgimine on kõigi jaoks lihtsam ja õpetajad saavad rohkem abi ka vanematelt, kuna nad näevad tulemusi ja ülesandeid samal ajal kui ka õpilased ja õpetajad.

Õpetajatele ja õpilastele õpetatakse, kuidas kasutada veebilehti nii, et ära hoida kiusamist ning digisõltuvust.
Meie projektikoosolekute teise osa eesmärk on parandada meie osalejate veebilehtede kasutamise harjumusi nii, et see aitaks paremini õppida.
Meil on plaanis õpetajate koolitus, mille eesmärk on arendada nende digioskusi ja julgustada neid hiljem kasutama veebiklasside võimalusi.
Meil on ka viis erineva teemaga õppe- ja õpetamistegevust, mille eesmärk on arendada nii õpetajate kui ka õpilaste digipädevusi ja -oskusi meie partnerite koolides.

 

Tunneme üksteist erinevate projektide ja eTwinningu kaudu. Oleme sarnaseid projekte varem ellu viinud ja meil kõigil on erinevad kogemused digiklassidega, mida saame omavahel jagada. Nüüd tahame kõiki oma kogemusi ühendada ja integreerida ning üksteiselt veelgi rohkem õppida.

Meie projekti eesmärgid on:

 • arendada õpetajate digipädevust, et nad saaksid digivahendeid kasutades õppeprotsessi panustada
 • õpetada õpetajaid looma veebiklassiruume ning lisama nendele platvormidele vanemaid ja õpilasi
 • julgustada õpetajaid veebiklassiruumide tegemisel ja nende sisu loomisel
 • võimaldavad õpetajatel ületada oma hirmud veebiklassiruumide ja digitaalsete materjalide ees
 • näidata õpetajatele, kuidas veebis praktilisi materjale ette valmistada
 • õpetada õpetajaid kuidas teha digitaalseid esitlusi, töölehti ja muid materjale platvormidel, kuhu pääseb igal ajal
 • säästa õpetaja aega uute materjalide ettevalmistamisel
 • võimaldab õpetajatel ja vanematel õpilase õppeprotsessi koheselt jälgida
 • kaasata vanemaid rohkem õppeprotsessi ja saada nendelt tuge

Meie osalejad on 12-17aastased õpilased, õpetajad, lapsevanemad ning meie eesmärk on saada abi kohalikelt organisatsioonidelt ja ülikoolidelt. Kõik meie osalejad soovivad oma digioskusi arendada.
Nad viivad projekti läbi ja õpivad tegevustest. Kokku on meil umbes 2500 õpilast, 5000 lapsevanemat ja 180 õpetajat.

Meil on 2 erinevat tegevust: riikidevahelised õppetegevused ja koolides toimuvad  tegevused.
Tegevuste eesmärk on hariduse digitaliseerimise teadlikkuse tõstmine, juhendamine, õpetamine ja kaasamine. Iga meie tegevuse eesmärk on õpetada osalejaid veebiplatvormi kaudu ja julgustada neid platvorme hiljem regulaarselt kasutama.
Meie tegevuse eesmärk on vähendada õpetajate, õpilaste ja lastevanemate hirme tehnoloogia kasutamise ees. Paljud arvavad, et digitaalsete platvormide kasutamine on liiga keeruline.
See projekt viiakse läbi koolides ning igast koolist osaleb projekti rahvusvahelises juhtimises üks koordinaator.
Kooli projektimeeskond kohtub kord kuus, et protsessi hinnata. Meie koordinaator on Eestis ja meil on oma ajakava paika pandud.
Koordinaatorid hoolitsevad selle eest, et kõik ülesanded ja tegevused saaksid tehtud õigeaegselt ning nad jagavad tulemusWhatsappi/Facebooki gruppide kaudu ja  meie projekti veebisaidil ning eTwinningu platvormil.

 

Erasmus+ 2017-2019 "We School Europe"