Koolielu

UNESCO


Alates 2022/2023 õppeaastast on Sillaotsa Kool ametlik UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti võrgustiku liige.

UNESCO ühendkoolide võrgustik (Associated Schools Project network – ASPnet) sai alguse aastal 1953, et toetada inimestevahelist paremat läbisaamist ja rahu maailmas. UNESCO ühendkoolid hoiavad au sees UNESCO ja ÜRO põhikirjade keskseid väärtusi ja põhimõtteid. UNESCO ühendkoolide võrgustikus on üle 11 000 õppeasutuse 181 riigist.

Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku tööd koordineerib MTÜ Mondo koostöös SA Tartu Keskkonnahariduse Keskusega. SA UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon nõustab võrgustiku riiklikku koordineerimist ning soodustab koostööd riigiasutuste, teiste võrgustike ning kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Osalemine võrgustikus toetab haridusasutust kvaliteetse hariduse andmisel, pakub võimalusi koostööks, oma tegevuste tutvustamiseks ja uute kontaktide loomiseks. Eesti võrgustiku liikmeid tunnustatakse, neile pakutakse tasuta täiendkoolitusi, õppematerjale, nõu ja tuge võrgustiku tööga seotud projektide elluviimisel ning võimalusi osaleda riiklikel ja rahvusvahelistel üritustel.

Võrgustiku liikmete missioon on kasvatada avatud, keskkonnast ja inimestest hoolivaid ja ühiskondlikult aktiivseid inimesi.

UNESCO ühendkoolide võrgustiku pilootprojekt Läänemere Projekt (Baltic Sea Project – BSP) on keskkonnaküsimustega tegelev Läänemere maade koolidele suunatud programm, milles osaleb kokku u 200 kooli 9 riigist. Vaata kõiki osalevaid koole siin kaardil. Eesti liitus projektiga 1992. aastal.

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti eesmärk on ühendada Läänemere-äärsete riikide kooliõpetajaid ja õpilasi tegutsema ühise eesmärgi nimel: kasvatada järgnevate põlvkondade keskkonnateadlikkust, toetada keskkonnasäästlikke hoiakuid ning õpetada noortele vajalikke oskusi muutuste märkamiseks ja uurimiseks neid ümbritsevas keskkonnas.

UNESCO ühendkoolide maailmahariduslikke tegevusi Eestis koordineerib Tallinnast MTÜ Mondo ja keskkonnahariduslikke tegevusi Läänemere Projekti kaudu koordineerib Tartu loodusmaja.

Alates 2022/2023 õppeaastast on Sillaotsa Kool ametlik UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti võrgustiku liige.

UNESCO ühendkoolide võrgustik (Associated Schools Project network – ASPnet) sai alguse aastal 1953, et toetada inimestevahelist paremat läbisaamist ja rahu maailmas. UNESCO ühendkoolid hoiavad au sees UNESCO ja ÜRO põhikirjade keskseid väärtusi ja põhimõtteid. UNESCO ühendkoolide võrgustikus on üle 11 000 õppeasutuse 181 riigist.

Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku tööd koordineerib MTÜ Mondo koostöös SA Tartu Keskkonnahariduse Keskusega. SA UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon nõustab võrgustiku riiklikku koordineerimist ning soodustab koostööd riigiasutuste, teiste võrgustike ning kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Osalemine võrgustikus toetab haridusasutust kvaliteetse hariduse andmisel, pakub võimalusi koostööks, oma tegevuste tutvustamiseks ja uute kontaktide loomiseks. Eesti võrgustiku liikmeid tunnustatakse, neile pakutakse tasuta täiendkoolitusi, õppematerjale, nõu ja tuge võrgustiku tööga seotud projektide elluviimisel ning võimalusi osaleda riiklikel ja rahvusvahelistel üritustel.

Võrgustiku liikmete missioon on kasvatada avatud, keskkonnast ja inimestest hoolivaid ja ühiskondlikult aktiivseid inimesi.

UNESCO ühendkoolide võrgustiku pilootprojekt Läänemere Projekt (Baltic Sea Project – BSP) on keskkonnaküsimustega tegelev Läänemere maade koolidele suunatud programm, milles osaleb kokku u 200 kooli 9 riigist. Vaata kõiki osalevaid koole siin kaardil. Eesti liitus projektiga 1992. aastal.

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti eesmärk on ühendada Läänemere-äärsete riikide kooliõpetajaid ja õpilasi tegutsema ühise eesmärgi nimel: kasvatada järgnevate põlvkondade keskkonnateadlikkust, toetada keskkonnasäästlikke hoiakuid ning õpetada noortele vajalikke oskusi muutuste märkamiseks ja uurimiseks neid ümbritsevas keskkonnas.

UNESCO ühendkoolide maailmahariduslikke tegevusi Eestis koordineerib Tallinnast MTÜ Mondo ja keskkonnahariduslikke tegevusi Läänemere Projekti kaudu koordineerib Tartu loodusmaja.