Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogu tööplaan 2022/2023 õppeaastaks

OKTOOBER: 

 • Välisriigist tulnud õpilase õpingud

NOVEMBER

 • Õppenõukogu sekretäri valimine
 • Õppekava muudatuse arutamine
 • Sillaotsa Kooli arengukava 2023-2029 arutelu ja arvamuse avaldamine
 • Õpilaste tunnustamine I trimestril
 • Klassitunnistuste vormi kinnitamine

MÄRTS

 • Õpilaste tunnustamine II trimestril

JUUNI I

 • Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
 • Õpilaste jätmine täiendavale õppetööle
 • Õpilaste tunnustamine
 • Õpilasraamatu täitmine

JUUNI II

 • Põhikooli lõpetamine
 • Õpilaste tunnustamine

AUGUST

 • Õppenõukogu koosseisu korrigeerimine
 • Sillaotsa Kooli 2022/2023 sisehindamise vahetulemuste kokkuvõtte arutamine ja tarvilike meetmete rakendamise ettepanekute esitamine
 • Üldtööplaani 2023/2024. õppeaastaks kinnitamine
 • Täiendava õppetöö sooritamise ja klassikursust kordama jätmise otsustamine

Õppenõukogu tööplaan 2022/2023 õppeaastaks

OKTOOBER: 

 • Välisriigist tulnud õpilase õpingud

NOVEMBER

 • Õppenõukogu sekretäri valimine
 • Õppekava muudatuse arutamine
 • Sillaotsa Kooli arengukava 2023-2029 arutelu ja arvamuse avaldamine
 • Õpilaste tunnustamine I trimestril
 • Klassitunnistuste vormi kinnitamine

MÄRTS

 • Õpilaste tunnustamine II trimestril

JUUNI I

 • Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
 • Õpilaste jätmine täiendavale õppetööle
 • Õpilaste tunnustamine
 • Õpilasraamatu täitmine

JUUNI II

 • Põhikooli lõpetamine
 • Õpilaste tunnustamine

AUGUST

 • Õppenõukogu koosseisu korrigeerimine
 • Sillaotsa Kooli 2022/2023 sisehindamise vahetulemuste kokkuvõtte arutamine ja tarvilike meetmete rakendamise ettepanekute esitamine
 • Üldtööplaani 2023/2024. õppeaastaks kinnitamine
 • Täiendava õppetöö sooritamise ja klassikursust kordama jätmise otsustamine