News

Lähikontaktsed lapsed ja noored 07. February maikenmardisalu


 • Kui lapsel või noorel tekib lähikontakt koroonahaigega lapsehoiuteenuse osutamisel, koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, huvikoolis,  noorsootööasutuses või huvitegevuses ei pea haigustunnusteta laps või noor jääma karantiini. Tuleb jälgida tervist ja võib tegevustes osalemist jätkata.
 • Leevendus kehtib kõigile kuni 18-aastastele (k.a) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele lastele ja noortele.
 • Koolist või lasteaiast koju tuleb jääda haigustunnuste või positiivse kiirtesti korral. 
 • Positiivse kiirtesti saanud laps ei pea minema PCR testile, vaid tal tuleb jääda 10 päevaks karantiini ning vajadusel ühendust võtta perearstiga või helistada infoliinile 1220.

 • Kui täielikult vaktsineerimata või haiguse läbipõdemata laps saab lähikontaktseks väljaspool lasteaeda, üldharidus- , kutse- või huvikooli või noortekeskuse tegevuses osalemist (nt kodus, sõbra juures, avalikus kohas viibides), peab ta vanusest sõltumata jääma karantiini tavapärases korras 7 päevaks.

 • NB! Vaktsineerimata/põdemata õpetajatel tuleb lähikontakti korral 7 päevaks karantiini jääda.

https://www.hm.ee/et/koroona#juhised

 • Kui lapsel või noorel tekib lähikontakt koroonahaigega lapsehoiuteenuse osutamisel, koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, huvikoolis,  noorsootööasutuses või huvitegevuses ei pea haigustunnusteta laps või noor jääma karantiini. Tuleb jälgida tervist ja võib tegevustes osalemist jätkata.
 • Leevendus kehtib kõigile kuni 18-aastastele (k.a) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele lastele ja noortele.
 • Koolist või lasteaiast koju tuleb jääda haigustunnuste või positiivse kiirtesti korral. 
 • Positiivse kiirtesti saanud laps ei pea minema PCR testile, vaid tal tuleb jääda 10 päevaks karantiini ning vajadusel ühendust võtta perearstiga või helistada infoliinile 1220.

 • Kui täielikult vaktsineerimata või haiguse läbipõdemata laps saab lähikontaktseks väljaspool lasteaeda, üldharidus- , kutse- või huvikooli või noortekeskuse tegevuses osalemist (nt kodus, sõbra juures, avalikus kohas viibides), peab ta vanusest sõltumata jääma karantiini tavapärases korras 7 päevaks.

 • NB! Vaktsineerimata/põdemata õpetajatel tuleb lähikontakti korral 7 päevaks karantiini jääda.

https://www.hm.ee/et/koroona#juhised