Uudised

Kontaktõpe 1.-2. ja 3.R klass alates 01.02.2021 01. veebruar maikenmardisalu


Alates esmaspäevast jätkub kontaktõpe järgnevatel klassidel:
1. klass, 2. klass ja 3. R klass.

3. K klass viibib distantsõppel kuni 05.02 (k.a).


Õppekorraldus on järgnevaks nädalaks kohandatud nii, et õpilastega puutub kokku vaid koolipersonal, kes ei ole eneseisolatsiooni määratud.
Seoses muudatustega, ei toimu 1.02-5.02 tavapärasel kujul kehalist kasvatust, ujumist, muusikat ja inglise keelt.
Eneseisolatsioonis olevate õpetajate tunnid viiakse läbi hübriidtunnina (õpetaja videosilla vahendusel klassis) või on asendatud teiste juhendajatega.

Õpilased paigutatakse koolimajas hajutatult.

Koolipäev lõpeb kell 13:35.
Vallabuss väljub iga päev kell 13:45 ning viib õpilased ka Liivakule. 

Võimalusel palume kontaktide vähendamiseks vanematel lapsi tuua ja viia.

Õpilastel on võimalik osaleda õppetöös distantsilt, sellest palume teavitada klassiõpetajat.

Alates esmaspäevast jätkub kontaktõpe järgnevatel klassidel:
1. klass, 2. klass ja 3. R klass.

3. K klass viibib distantsõppel kuni 05.02 (k.a).


Õppekorraldus on järgnevaks nädalaks kohandatud nii, et õpilastega puutub kokku vaid koolipersonal, kes ei ole eneseisolatsiooni määratud.
Seoses muudatustega, ei toimu 1.02-5.02 tavapärasel kujul kehalist kasvatust, ujumist, muusikat ja inglise keelt.
Eneseisolatsioonis olevate õpetajate tunnid viiakse läbi hübriidtunnina (õpetaja videosilla vahendusel klassis) või on asendatud teiste juhendajatega.

Õpilased paigutatakse koolimajas hajutatult.

Koolipäev lõpeb kell 13:35.
Vallabuss väljub iga päev kell 13:45 ning viib õpilased ka Liivakule. 

Võimalusel palume kontaktide vähendamiseks vanematel lapsi tuua ja viia.

Õpilastel on võimalik osaleda õppetöös distantsilt, sellest palume teavitada klassiõpetajat.