Новости

Sillaotsa Kooli õppetöö korraldus eriolukorras 24. апреля


 1. Sillaotsa Koolis jätkub distantsõpe 2019/2020 õppeaasta lõpuni.
 2. 27. aprillist kuni õppeaasta lõpuni kasutatakse õppetöö hindamisel arvestatud (A) või mittearvestatud (MA) hinnanguid ning numbrilist hindamist ei toimu.
 3. Hinnanguga “A” hinnatakse tööd, mis on sooritatud vähemalt 50%-liselt. Hinnanguga “MA” hinnatakse tööd, mis on sooritatud alla 50% või on esitamata.
 4. Kolmanda trimestri koondhinde panekul kasutatakse hinnanguid arvestatud (A) või mittearvestatud (MA).
 5. Käitumist ja hoolsust 3. trimestril ei hinnata.
 6. Käesoleva õppeaasta aastahinded pannakse välja 29. maiks numbriliste hinnetena.
 7. Klassitunnistused vormistatakse eKoolis.

 

 1. Sillaotsa Koolis jätkub distantsõpe 2019/2020 õppeaasta lõpuni.
 2. 27. aprillist kuni õppeaasta lõpuni kasutatakse õppetöö hindamisel arvestatud (A) või mittearvestatud (MA) hinnanguid ning numbrilist hindamist ei toimu.
 3. Hinnanguga “A” hinnatakse tööd, mis on sooritatud vähemalt 50%-liselt. Hinnanguga “MA” hinnatakse tööd, mis on sooritatud alla 50% või on esitamata.
 4. Kolmanda trimestri koondhinde panekul kasutatakse hinnanguid arvestatud (A) või mittearvestatud (MA).
 5. Käitumist ja hoolsust 3. trimestril ei hinnata.
 6. Käesoleva õppeaasta aastahinded pannakse välja 29. maiks numbriliste hinnetena.
 7. Klassitunnistused vormistatakse eKoolis.