Kiusamisvaba (KiVa) kool


Sillaotsa Koolis rakendatakse alates 2017. aastast KiVa programmi!

Sillaotsa Kooli KiVa tegevuskava 2022/2023. õa.

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma. 

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;

 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks;

 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;

 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;

 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

 

Selleks:

 • viime I, II ja III kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt. KiVa-tunnid toimuvad meie koolis kõikides klassides

 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;

 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel;

 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;

 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut - https://www.kiusamisvaba.ee/kiva-programm/lapsevanemate-miniopik)

 

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile! 

KiVa tiimile saavad esitada probleeme ja küsimusi nii õpetajad, õpilased, lapsevanemad kui ka teised koolieluga kokkupuutuvad isikud. Meiega saab soovi korral ühendust ja esitada teateid meiliaadressile kiva@sillaotsa.edu.ee

Pakume ka võimalust esitada meile teateid kiusamisest anonüümselt. Selleks on loodud küsitlusvorm, kuhu saad jätta infot.

Lisaks saab rääkida muret tekitavatest teemadest koolis kohapeal.


 

Meie kooli KiVa tiimiliikmed on:

 • Hanna-Mary Kägra - KiVa koordinaator, õpetaja - kiva@sillaotsa.edu.ee

 • Maiken Mardisalu - sekretär-juhiabi

 • Jane Merits - sotsiaalpedagoog, HEV koordinaator

 • Kaire Kurvits - õpetaja

 • Nata-Ly Suuroja - klassiõpetaja

 

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

www.kiusamisvaba.ee

https://www.facebook.com/kiusamisvabakool

Sillaotsa Koolis rakendatakse alates 2017. aastast KiVa programmi!

Sillaotsa Kooli KiVa tegevuskava 2022/2023. õa.

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma. 

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;

 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks;

 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;

 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;

 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

 

Selleks:

 • viime I, II ja III kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt. KiVa-tunnid toimuvad meie koolis kõikides klassides

 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;

 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel;

 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;

 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut - https://www.kiusamisvaba.ee/kiva-programm/lapsevanemate-miniopik)

 

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile! 

KiVa tiimile saavad esitada probleeme ja küsimusi nii õpetajad, õpilased, lapsevanemad kui ka teised koolieluga kokkupuutuvad isikud. Meiega saab soovi korral ühendust ja esitada teateid meiliaadressile kiva@sillaotsa.edu.ee

Pakume ka võimalust esitada meile teateid kiusamisest anonüümselt. Selleks on loodud küsitlusvorm, kuhu saad jätta infot.

Lisaks saab rääkida muret tekitavatest teemadest koolis kohapeal.


 

Meie kooli KiVa tiimiliikmed on:

 • Hanna-Mary Kägra - KiVa koordinaator, õpetaja - kiva@sillaotsa.edu.ee

 • Maiken Mardisalu - sekretär-juhiabi

 • Jane Merits - sotsiaalpedagoog, HEV koordinaator

 • Kaire Kurvits - õpetaja

 • Nata-Ly Suuroja - klassiõpetaja

 

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

www.kiusamisvaba.ee

https://www.facebook.com/kiusamisvabakool