Projektid


Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) projekt

Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, meie majandustegevuse ja kultuuri jätkusuutlikkus sõltub loodusest ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Programmist toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.

Sillaotsa Kooli õpilased ja lasteaia lapsed osalevad erinevatel loodusteemalistel aktiivõppeprogrammidel, läbi mille nad õpivad loodust väärtustama.

 

Projekt “Kaasaegsete IT õppevahendite soetamine ja digiõppevara arendamine Sillaotsa Koolis” EL struktuurvahenditest rahastamiseks

Projekti eesmärgiks on läbi kaasaegsete IT seadmete kasutuselevõtu arendada õppeasutuse digiõppevara, rikastada õppemeetodeid, mis vastavad kaasaegsele õpikäsitusele, ning tõsta õpetajate ja õpilaste digipädevust ja õpilaste õpimotivatsiooni. 

Projekti tulemusena:

  • rikastatakse ja suurendatakse lasteaia digivahendite valikut ning sellega seotult ka õpilaste arenemisvõimalusi,

  • põhikoolis kasutatakse erinevate õppeainete ainetundides VR tehnoloogiat (rakendusi, simulatsioone, õppemänge),

  • lasteaias kasutatakse roboteid lõimituna erinevates õppevaldkondades (k.a. õuesõpe),

  • õpetajad on pädevad VR tehnoloogia ja uute robootikaseadmete kasutamisel ja õppevara loomisel.

Projekti tegevusi kajastatakse kooli digiblogis Digisild.

 

 

 

 

 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) projekt

Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, meie majandustegevuse ja kultuuri jätkusuutlikkus sõltub loodusest ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Programmist toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.

Sillaotsa Kooli õpilased ja lasteaia lapsed osalevad erinevatel loodusteemalistel aktiivõppeprogrammidel, läbi mille nad õpivad loodust väärtustama.

 

Projekt “Kaasaegsete IT õppevahendite soetamine ja digiõppevara arendamine Sillaotsa Koolis” EL struktuurvahenditest rahastamiseks

Projekti eesmärgiks on läbi kaasaegsete IT seadmete kasutuselevõtu arendada õppeasutuse digiõppevara, rikastada õppemeetodeid, mis vastavad kaasaegsele õpikäsitusele, ning tõsta õpetajate ja õpilaste digipädevust ja õpilaste õpimotivatsiooni. 

Projekti tulemusena:

  • rikastatakse ja suurendatakse lasteaia digivahendite valikut ning sellega seotult ka õpilaste arenemisvõimalusi,

  • põhikoolis kasutatakse erinevate õppeainete ainetundides VR tehnoloogiat (rakendusi, simulatsioone, õppemänge),

  • lasteaias kasutatakse roboteid lõimituna erinevates õppevaldkondades (k.a. õuesõpe),

  • õpetajad on pädevad VR tehnoloogia ja uute robootikaseadmete kasutamisel ja õppevara loomisel.

Projekti tegevusi kajastatakse kooli digiblogis Digisild.